Verksamhetspolicy

Albin Components AB skall inom sitt verksamhetsområde - tillverkning av precisionskugghjul, avancerade transmissionsdetaljer och kompletta montage - vara kundens förstaval.

Att uppfylla våra kunders och medarbetares förväntningar avseende leveranser i rätt tid med rätt kvalitet, hög servicegrad, minimerad miljöpåverkan samt en trivsam och hälsosam arbetsmiljö är självklart för oss.

Vi uppfyller policyn genom att:

  • Kundernas förväntningar av leveranser med rätt kvalitet i rätt tid uppnås.
  • Ha en öppen och ärlig dialog med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.
  • Kontinuerligt förbättra vår kompetens, vårt arbetssätt och våra processer för att uppnå våra mål.
  • Löpande eliminera allt onödigt så att både Albin Components och kunden når långsiktig optimal lönsamhet.
  • Säkerställa att tillämpliga lagar och andra bindande krav efterlevs.
  • Ha ett arbetssätt där vi identifierar risker för föroreningar och incidenter samt arbetar förebyggande genom strävan efter att välja de bästa alternativen ur miljö och arbetsmiljösynpunkt.
  • Systematiskt identifiera möjliga källor till ohälsa och olyckor så att dessa kan elimineras för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats där samtliga medarbetare behandlas med respekt.