Kvalitetspolicy

Vårt motto: "Kunden först"

Varje leverans ska gå i rätt tid, vara av hög kvalitet, och vara producerad till rätt kostnad.

Detta uppnår vi genom att ständigt förbättra våra processer.

Rätt tid innebär att varje leverans ska levereras från oss eller vara hos kund på utsatt dag eller vecka beroende på uppgjord överenskommelse med kund.

Hög kvalitet innebär att varje leverans minst ska uppfylla de villkor som avtalats eller utlovats liksom de förväntningar som kunden har i övrigt.

Rätt kostnad innebär att vi löpande strävar mot att eliminera allt onödigt så att både vi och kunden når långsiktigt optimal lönsamhet.