Miljö- och samhällspolicy

Vårt motto: "Respekt för miljön"

Albin Components, som tillverkar kugghjul samt komponenter till tunga fordonsindustrin, ska minst uppfylla de lagar och andra krav som berör organisationen och som samhället kräver.

Vi söker ständiga förbättringar genom nya och miljöeffektivare produktionsmetoder.

Vi arbetar förebyggande för att minska föroreningar.

Vi skall utbilda alla anställda för att säkerställa förståelsen för kopplingen mellan företag, miljö och samhälle.

Minst uppfylla de lagar och andra krav som berör organisationen och som samhället kräver innebär att vi minst ska klara samhällets krav på oss som företag och som även kan relateras till våra miljöaspekter. Det ska aldrig vara en tvekan om vår ambition att ha respekt för vår miljö.

Ständigt söka nya miljöeffektiva produktionsmetoder innebär att vi vid all processförändring och processförbättring aktivt genom att arbeta med miljömål förbättrar företagets miljöeffektivitet. Nedlagda insatser ska hela tiden balanseras mot vad som är ekonomiskt försvarbart.

Genom egenkontroll, återanvändning och återvinning samt avskiljning förebygger vi föroreningar i luft, vatten och på marken. Vi mäter, sorterar och redovisar alla typer av avfall.

Genom att miljöutbilda alla våra anställda säkerställer vi förståelsen för kopplingen mellan företag, miljö och samhälle. Företaget bidrar på detta sätt förhoppningsvis även till att kunskap om miljösamband sprids via våra anställda även utanför företagets väggar.