Kvalitet och miljö

Med respekt för vår miljö

Vi brukar säga att kvalitet är vår tradition. Vi arbetar systematiskt enligt en TQM-modell (Total Quality Managment) där nyckelorden är kundfokus, hela personalens medverkan och ständiga förbättringar. Förbättringsarbetet är sedan länge en naturlig del i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Statistiska processmetoder och regelbundna kapabilitetsstudier är en del av vår vardag i jakten på den mest effektiva produktionen. Vi vet att bra kvalitet kombinerat med ren miljö ger bättre ekonomi - både för oss och för våra kunder. Vi är givetvis certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och IATF 16949.