Monterade produkter

Vi är även en systemleverantör, vilket innebär att vi både bearbetar detaljer och monterar ihop dem till kompletta komponenter. Vi har monteringslinjer för kraftuttag "PTO", driving device, bränsle- och oljepumpar, insprutningsomställare och Turbo Compound. Vår moderna maskinpark, höga teknisk kompetens och avancerade mät- och provningsutrusning säkerställer att detaljerna levereras med rätt kvalitet och med bästa möjliga produktionsekonomi.

Bland våra kunder finns Volvo, Scania, Renault Trucks m.fl.