Kompetens

Friska medarbetare och ett friskt företag

Ett framgångsrikt företag måste ha kompetenta medarbetare. Vi använder oss av kompetensmatriser och mäter vår kompetens och styr mot uppsatta mål. Vi går på kontinuerliga utbildningar som ger oss de senaste kunskaperna för att ligga i framkant inom vårt område.

Våra satsningar på bra arbetsmiljö, friskvård och stimulerande arbetsuppgifter ger oss ett bra arbetsklimat och ett friskt företag. Därför tycker vi att måndagar är minst lika roliga som fredagar.