Leverantörer

Med fokus på kärnverksamheten

Vi har tillverkat kugg och splinesprodukter i över 100 år, vi är specialister. Albin Components AB är en av de ledande kuggtillverkarna i världen. Men vi är inte bäst på allt. Inom vissa områden behöver vi ha samarbetspartners för att kunna erbjuda våra kunder en komplett produkt. Vi väljer leverantörer med omsorg och ställer samma höga krav på dem som våra kunder ställer på oss. Idag samarbetar vi med en rad andra företag inom:

 • Värmebehandling
 • Fosfatering
 • Målning
 • Shot peening
 • m.m.

Långsiktiga relationer

Våra leverantörer är en viktig del för vår framgång. Vi strävar alltid efter att ha långsiktiga relationer med våra leverantörer. Samtidigt ställer vi höga krav och förväntar oss att våra leverantörer lever upp till våra och våra kunders krav. Några strategiska inköpsområden är:

 • Smiden
 • Gjutgods
 • Skärande verktyg

Om du är intresserad av att bli leverantör så skicka gärna information till oss på mejladressen: purchase@albincomponents.com

Kvalitet är vår tradition

Vi tillverkar produkter med hög kvalitet och mot tuffa ritningskrav. Vi mäter och verifierar att vi infriar de flesta kraven själva med egen utrustning. Men vissa kundkrav har vi valt att verifiera genom samarbetspartners som är specialister inom sina områden. Det är bl.a.

 • Renhetskrav
 • Materialanalyser
 • m.m.

Generella krav på leverantör

Som minimikrav för våra leverantörer gäller generellt ledningssystem enligt ISO 9001. Målet ska vara att utvecklas mot ett arbetssätt som uppfyller kraven enligt IATF 16949. Leverantören ska också ha ett aktivt miljöarbete. Målet ska vara att utvecklas mot ett arbetssätt som uppfyller kraven enligt ISO 14001. Läs mer...