Vision

  • Vi ska bli en av de tre mest kända uppdragstillverkarna av precisionskugghjul och avancerade transmissionsdetaljer i Europa.
  • Vi skall bli den helt dominerande aktören i Skandinavien och en nischaktör i övriga Europa
  • Vi skall vara bäst i branschen när det gäller kvalitet och lönsamhet

Affärsidé

  • Vi ska som underleverantör vara en perfekt samarbetspartner när det gäller tillverkning av komponenter – från enskilda detaljer till kompletta produkter – där det ställs krav på avancerade produktionstekniska lösningar, hög kvalitet och leveransprecision.
  • Våra kunder är tillverkare av motorer för tunga fordon och andra tillverkare av komponenter där vår kärnkompetens ger unika fördelar.
  • Vår specialkompetens skall vara tillverkning av precisionskugghjul samt avancerade transmissionsdetaljer med splines.