Produktionsmetoder

I vår breda maskinpark har vi bland annat moderna NC-styrda fleroperationsmaskiner, svarvar och kuggbearbetningsmaskiner. Vi har också monteringslinjer för PTO, bränsle- och oljepumpar och Turbo Compound. Vår verktygsavdelning tillverkar en del av den utrustning och de verktyg som behövs för vår produktion.

Vi jobbar i stor utsträckning med automatiserade produktionsceller där all bearbetning sker i ett flöde. Vi har även produktionsgrupper med ett antal fristående svarvar, fräsar, kuggskavar etc. där vi producerar prototyper och reservdelsvolymer.

Idag arbetar vi med följande bearbetningsmetoder:

 • Kuggbearbetning
  • Fräsning
  • Gradning
  • Skavning
  • Slipning
  • Hyvling
 • Svarvning (mjuksvarvning och hårdsvarning)
 • Dragbrotschning / Driftning
 • Rund och planslipning
 • Flerop-bearbetning
 • Montering