Lean Production

Vår produktion är organiserad i målstyrda flödesgrupper där vi hela tiden jobbar med olika förbättringar. Fokus är snabba ledtider, hög kvalitet, hög leveransprecision och resurssnål produktion.